engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Våra utbildningar!

e4u erbjuder kvalitetssäkrade kurser och utbildningar som ger deltagarna både ökad kompetens och certifikat. Vänd er till e4u för att få en skräddarsydd utbildning. Kurserna riktar sig mot industrin. Vi håller öppna kurser i egen regi. Vi ger företagsanpassade kurser. Vi utbildar på yrkeshögskolor och högskolor.

Välj någon av de specificerade kurserna på den här sidan eller kontakta oss gärna för att tillsammans diskutera hur vi bäst kan hjälpa er. Du kanske vill ha ett eget datum?!

Tillsammans löser vi detta!

🟡 markerar våra storsäljare!

Från kursutvärderingar





Elsäkerhet och Arbetsmiljö

- ESA Fackkunnig (ESA 19) - grundkurs två dagar
Information och anmälan


- 🟡ESA Fackkunnig (ESA 19) - repetition en dag
Information och anmälan


- ESA Skilled (ESA 14/19) - one or two day course
Please contact for quotation.

- 🟡ELBAS - en endagsutbildning
Information och anmälan

- 🟡BAS P/U - tvådagars grundkurs
Information och anmälan

Kontakta för offert om du vill gå någon av följande kurser:
- Workshop - Egenkontroll halvdag
- Elsäker organisation för ledande roller - halvdagskurs
- ESA Industri och Installation
- ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
- ESA Röjning i ledningsgata/skog
- ESA Tillträde
- BAS P/U - repetitionskurs
- Arbetsmiljö - grundkurs
- Arbetsmiljörevision i praktiken
- BAM (Bättre Arbetsmiljö) - grundkurs
- BAM för skyddsombud och chefer
- Chefens ansvar för arbetsmiljö - halvdagskurs

Innovation

- 🟡Verktyg för innovation - endags grundkurs
Information och anmälan


Lager, transport, säkerhet

Kontakta för offert om du vill gå någon av följande kurser:
- Arbete på väg
- HLR och Första hjälpen
- Brandskydd
- Heta arbeten
- Skylift
- Säkra lyft
- Ansvarsutbildning
- Travers
- Truck
- Fallskydd
- Ställningsbyggnad upp till 9 m

Projektverksamhet

Kontakta för offert om du vill gå någon av följande kurser:
- Presentationsteknik
- Praktisk projektledning
- Riskhantering
- Projektledning

Språk

Kontakta för offert om du vill gå någon av följande kurser:
- Svenska för akademiker
- Teknisk engelska