engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Kraftindustrin, ställverk, stationer, elnät - e4u tar ledande roller, gör installation, provning, driftsättning samt utbildar industrin och YH

Kraftindustrin är e4u:s arena. Där jobbar våra teknikkonsulter i ledande roller med site management, provning & idrifttagning, montage & installation, elsäkerhet & arbetsmiljö, projektledning, konstruktion, industriell IT och automation. Vi tillför kvalitet och säkerhet i kraftverks- och transmissionsanläggningar. Dessutom håller vi utbildningar för yrkesverksamma och YH i elsäkerhet, arbetsmiljö, teknik, energi m.m.
e4u är ett teknikkonsultbolag grundat under våren 2013, som vill vara med och modernisera kraftindustrin under lång tid framöver.

Vägledning

engineering4u engineering4u engineering4u engineering4u engineering4u engineering4u

Snabblänkar till kurser

engineering4u engineering4u engineering4u engineering4u

🦠 Tills vidare kör vi våra öppna kurser (ESA & BAS P/U) som distanskurser
🦠 Samtliga kurser smittskyddsanpassas (vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer)
👉 På våra öppna kurser (ESA & BAS P/U) går chefen gratis om två eller flera andra personer anmäls från Ditt företag
👉Tips: Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har mycket bra information för kraftindustrin
👉Vår vd:s artikel om tjänster associerade med ställverk/substations

Mer om oss ►

View this post on Instagram

Trumvirvel ... 😄 Vi lanserar en ny utbildning i höst 🎉⠀ ⠀ Beskrivning av: ELBAS - en endagsutbildning⠀ ⠀ Detta är en 60% BAS-P / BAS-U repetitionsutbildning med en avslutande del (40%) som handlar om elinstallationsarbete och arbeten där det finns en elektrisk risk. Den senare delen hittar man egentligen inget om i arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter!⠀ ⠀ Vill du veta mer om och hur arbetsmiljö och elarbetsmiljöfrågor förhåller sig till varann?⠀ ⠀ Att inte ha kunskap kan resultera i ohälsa, tillbud, olycksfall, dödsfall, sanktionsavgift, företagsbot, dagsböter - verkligen något man ska undvika!⠀ ⠀ Premiärdatum för kursen är 16 september. Anmälningslänk i bion.⠀ ⠀ Välkomna⠀ ⠀ #kraftindustrin #byggindustrin #elsäkerhet #arbetsmiljö #ELBAS #BAS #bas_p⠀ #bas_u

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

View this post on Instagram

Varför ska en kund välja e4u? Här följer en beskrivning av vår organisationskultur: - 15-50 års erfarenhet / våra konsulter är mycket erfarna inom sina områden och har oftast ledande roller i sina projekt. - Snabb uppstart / vår nätverkskonstruktion gör att vi snabbt löser kundens varierande behov genom att ha tillgång till ett brett spektra av kompetens. - Ansvar & Ordning / Självklart är vi redan ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Näst på tur står arbetsmiljöcertifiering. Vi har också koll på GDPR. Som en bonus har vi en mycket liten "overhead" och satsar istället mer på utveckling, utbildning och sociala aktiviteter för kunder och konsulter. #experienceispower

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

View this post on Instagram

Träffa chefen Ulf⠀ ⠀ I min roll som social entreprenör, grundare och VD har jag med mig 25 års erfarenhet av kraftindustrin. Jag har jobbat som chef med personalansvar, konsultchef, verksamhetschef, projektledare, kärnkraftsingenjör och beräkningsingenjör.⠀ ⠀ För mig personligen är det viktigt med socialt fokus och att arbeta med människor i centrum; att utifrån relationer utveckla hållbara win-win-affärer med kvalitet i fokus och att utvecklas som individer och företag. ⠀ ⠀ Jag värdesätter mina kollegors höga ålder och den erfarenhet som kommit med deras år inom kraftindustrin. Jag uppskattar också de lite yngre kollegorna för deras bidrag och jag erbjuder dessa båda grupper en plattform för att kunna utvecklas tillsammans.⠀ ⠀ När du väljer e4u som leverantör av ledande siteroller, idrifttagning, provning, projektledare, kurser eller något annat inom kraftindustrin kan du räkna med att jag som ledare bevakar både era och våra intressen. Jag kommer att se till att våra konsulter har vad de behöver för att vara uthålliga i sitt arbete men även uppmuntra dig som kund att aktivt arbeta med säkerhet och arbetsmiljö kring uppdraget.⠀ ⠀ #kraftindustrin #powerindustri #sitemanager #ställverk #substation #idrifttagning #commissioning #elsäkerhet #electricalsafety #arbetsmiljö #workingenvironment #experienceispower

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

View this post on Instagram

⚡️Referensjobb Degerforsen⚡️⠀ ⠀ I vårt företags historia förekommer ett stort antal jobb i norra Sverige med vattenkraftverk och tillhörande kraftstationer, t.ex. Degerforsens kraftstation.⠀ ⠀ Om vi börjar med det tekniska så var vår konsult konstruktionsledare i projektet. Sedan föll det sig naturligt (pga vår konsults breda kompetens) att han fortsatte som idrifttagningsledare och site manager när projektet övergick i den fasen.⠀ ⠀ Här vill vi presentera några ord om vår filosofi särskilt för sitejobb. Tänk dig en anläggning i mörkaste norrland. Du är hemifrån nästan två veckor i taget. Närmaste affär är en pizzeria. Du bor i en barack eller litet pensionat. Hur gör du då för att hantera kost, motion, sömn, relationer och egen tid? Svaret är så klart att det beror på och är individuellt! ⠀ ⠀ På e4u stöttar vi konsulterna i dessa funderingar genom att fördela en del av våra inkomster till att skräddarsy lösningar för var och en. Målsättningen är att alla uppdrag ska bidra till en positiv utveckling även när det finns utmaningar.⠀ ⠀ #kraftindustrin #sitemanager #ställverk #substation #idrifttagning #driftsättning #provning #commissioning #elsäkerhet #arbetsmiljö #design #konstruktion

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

View this post on Instagram

⚡️Referensjobb Fjotland ⚡️⠀ ⠀ Ett av de mest utmanande uppdragen för oss de senaste åren var ett stationsjobb (400kV ställverk) i norska Fjotland. Vår konsult ansvarade en period för ett installationsprojekt på siten men det var inte det som var det svåra ...⠀ ⠀ Vi fick lägga mycket lärotid på att förstå de lagar och regler som styr hur Norge och Sverige hänger ihop och inte hänger ihop ekonomiskt, skattemässigt, valutamässigt, arbetsrättsligt etc. Det var inte omöjligt att få ihop såklart men det tog många arbetstimmar att få alla pusselbitar på rätt plats. ⠀ ⠀ - fast driftställe eller inte?⠀ - registrera svenskt företag i Norge men kontor i Sverige?⠀ - MVA kontra VAT och moms; skattskyldighet var?⠀ - norska eller svenska konsulter?⠀ - registrering av affärer på olika blanketter på rätt språk⠀ - norska motsvarigheter till alla certifikatskurser⠀ ⠀ Vid ett tillfälle betalade vi in norsk moms till fel norskt skatteverk, det visade sig finnas flera norska skatteverk 😜 Norska skatteverket var dock mycket hjälpsamma!! 👍⠀ ⠀ Fjotland ligger fantastiskt fint i södra Norge och ingår i ett område som får rejält moderniserad elnätsstruktur nu.⠀ ⠀ #kraftindustrin #sitemanager #ställverk #substation #idrifttagning #driftsättning #provning #commissioning #elsäkerhet #arbetsmiljö #experienceispower

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

View this post on Instagram

⚡️Referensjobb Forsmark ⚡️⠀ ⠀ När det var aktuellt för oss att ta ställning till att jobba med kärnkraft som ju ibland är föremål för politiska diskussioner, tänkte vi så här:⠀ ⠀ - vi tyckte att vi kan stå utanför den politiska debatten genom att bidra till förbättrade miljöprestanda hos alla energislag. Dvs, om man nu tycker att ett energislag är värre än något annat så motsägs ju inte det av att man hjälper till med att förbättra det, eller hur?⠀ ⠀ Under flera år har vi varit delaktiga i små och stora kärnkraftsprojekt som alla haft det gemensamt att gamla delar har bytts ut, processer har moderniserats, ritningar har uppdaterats. Våra roller har varit elsäkerhetsledare, arbetsledare och elkonstruktör.⠀ ⠀ #kraftindustrin #sitemanager #ställverk #substation #idrifttagning #driftsättning #provning #commissioning #elsäkerhet #arbetsmiljö #experienceispower #elkonstruktion

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

View this post on Instagram

⚡️Referensjobb Värtaverket ⚡️⠀ ⠀ Alla företag har principer och policies som påverkar och styr verksamheten. För vår del har vi bland annat bestämt att försöka välja de uppdrag som leder till energieffektivisering och därmed minskad miljöpåverkan och förbättrade miljöprestanda.⠀ ⠀ Därför var det roligt att under förra året få medverka till den pågående moderniseringen på Värtaverket i Stockholm. Vi hade ett antal olika roller inom site management, idrifttagningsledning och arbetsledning.⠀ ⠀ Medan vi jobbade med de delar som skulle moderniseras så jobbade andra med att stänga ner ett av de äldre blocken.⠀ ⠀ Tack till Mikael Emretsson för fotot på båten (Sam II) vi använde för att ta med Värtankonsulterna på en tur till Fjäderholmarna juli 2019. Tack också till kapten Ylva! ⠀ ⠀ #kraftindustrin #sitemanager #ställverk #substation #idrifttagning #driftsättning #provning #commissioning #elsäkerhet #arbetsmiljö #experienceispower

A post shared by engineering4u (@engineering4u) on

Mer om oss ►