Företagsutbildningar

Vi är en flexibel samarbetspartner när det gäller kurser och utbildningar inom arbetsmiljö och elsäkerhet. Om du inte hittar det du söker nedan så kontakta oss för en skräddarsydd lösning. Vi har egna kurslokaler i Västerås men våra lärare kommer mycket gärna till er också för att utbilda.
Tillsammans diskuterar vi oss fram till den bästa lösningen.

För anmälan till öppna kurser nedan eller önskemål om offert, vänligen maila kurs@e4u.se

BAS P/U [2 dagar]

I vår kurs går vi igenom

  • Kunskap om arbetsmiljöreglerna

  • Förmåga att skriva tydliga underlag/avtal om BAS-P/U.

  • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U

  • Ökad förmåga att organisera upp arbetet

  • Bättre kunskap om olika lagar och föreskrifter inom området.

  • Ökad kunskap om skälet till tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet

  • Förmåga att bereda arbetsmoment/arbetsbeskrivningar.

Kursinfo för nedladdning

Maila kurs@e4u.se vid intresse

Bygg & anläggningsprojekt i praktiken [1 dag]

Kursens mål är att förstå hur viktiga de arbetsmiljörelaterade delarna är i ett projekt.

Att få kunskap om hur samspelet mellan de olika marknadsaktörerna ser ut och hur de förhåller sig till varann.

Förvärva övergripande kunskaper hur arbetsmiljörisker bör hanteras tidigt i ett projekt för att dra nytta av detta under hela projektets genomförande.

Att efter kursen ha en god förståelse för hur ett projekt genomförs på ett säkert sätt utan tillbud eller olyckor, att projektet avslutas i tid, levereras komplett, med rätt kvalitet och inom budgetramen. Förstå vad erfarenhetsåterföring omfattar och vikten av att detta genomförs.

Kursinfo för nedladdning

Maila kurs@e4u.se vid intresse

Kombikurs 'Allt du behöver veta för ett lyckat bygg- och anläggningsprojekt! [3 dagar]

Under de första två dagarna inleder vi med en traditionell BAS P/U-kurs, anpassad efter de branscher som kursdeltagarna arbetar inom.

Tredje dagen är den praktiska fördjupning utifrån BAS P/U-kursen som vi kallar Bygg & anläggningsprojekt i praktiken.

Det går att gå båda kurserna separat men vi tror att du får bättre behållning av Bygg & anläggningsprojekt i praktiken om du gått BAS P/U.

Maila kurs@e4u.se vid intresse

Elsäkerhetsledare (AA111/AA112) [1 dag]

Dessa kurser erbjuds till Hitachis och ABBs underentreprenörer.

AA111 Elsäkerhetsledare (PICW) [heldag]

Det övergripande målet med utbildningen är att förstå funktionen elsäkerhetsledare med de arbetsuppgifter som ingår i en elsäkerhetsorganisation.
Kursinfo för nedladdning

AA112 Elsäkerhet, ansvar, organisation [=förmiddagen på AA111]

Det övergripande målet med utbildningen är att förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat samt hur arbetsuppgifter och medföljande ansvar fördelas i samband med skötsel av elektriska anläggningar.
Kursinfo för nedladdning

Maila kurs@e4u.se vid intresse

Samarbete med STF

Genom ett samarbete mellan e4u och STF får våra gemensamma bekanta 10% rabatt på STFs kurser.

Koden e4ukompis ska skrivas i meddelandefältet när bokningen fylls i för någon av STFs kurser.

STF håller kurser i bl.a. Elsäkerhet men också mycket annat.

Vidare till STFs kurser