Referenser

Här har vi samlat ett urval av referensuppdrag. Hoppas det kan inspirera dig!

Reläskyddsprovning/idrifttagning⠀⠀

Den svenska vattenkraften utgör en viktig del i vårt företags historia. Längs älvarna i norr gjorde vi för snart tio år sedan några av våra första reläskyddsprov, konfigureringar, fabriksprov (FAT) och idrifttagningsjobb.⠀

Då var dessa jobb en spännande utökning av vårt utbud. Idag kan vi konstatera att en väsentlig del av företagets utveckling efter det har präglats av dessa tidiga jobb. De ledde fram till ett helt affärsområde med olika typer av siteroller; site manager, idrifttagningsledare, arbetsmiljöansvarig, elsäkerhetsledare med flera.⠀

... som i sin tur ledde vidare till att vi började hålla kurser och ubildningar inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Även utbildningsgrenen har växt vidare för att idag omfatta även en yrkeshögskoledel.⠀

När minsta motståndets lag och möjligheter sammanfaller med vad som är roligt uppstår det bra affärer :-)⠀

Ledande roller i kraftindustrin

Vad är det egentligen vi menar när vi säger 'Ledande roller'?⠀

Stora moderniseringsprojekt har ofta engagerad personal som representerar såväl ägare, beställare, slutkund, entreprenör, leverantörer av komponenter och tjänster. Vi har förmånen att jobba för flera av dessa i olika ledande roller. Intressen ska bevakas från alla håll och uppdrag ska utföras sida vid sida och tillsammans. "Chain-of-command" går ofta över flera företag och beslut måste samordnas. Det är utmanande och roligt!⠀

Här är exempel på några roliga jobb som vi gärna gör igen!⠀
✅ Upphandlingschef [beställarsidan] projektledare ansvarig för marknadsanalys, upphandling samt genomförande av entreprenörstjänster för eldistribution.
✅ Idrifttagningsledare [leverantörssidan] för station Stenkullen 400 kV ⠀
✅ Ansvarig automationsingenjör [ägarsidan] för underhåll av flera kraftverk i norra Stockholm⠀
✅ Investeringsprojektledare [nätägarsidan] för anslutning av vindkraftparker till regionnät och stamnät⠀
✅ Idrifttagningsledare [leverantörssidan] och kvalitetskontroll för uppgradering av flera block på Värtaverket⠀
✅ Site manager [leverantörssidan] för station Råbäcken 33/130/400 kV⠀
✅ Montageledare [leverantörssidan] för en del av station Fjotland (Norge) 400 kV⠀
✅ Site manager [leverantörssidan] för modernisering av ett biokraftverk i Norge

Värtaverket

Alla företag har principer och policies som påverkar och styr verksamheten. För vår del har vi bland annat bestämt att försöka välja de uppdrag som leder till energieffektivisering och därmed minskad miljöpåverkan och förbättrade miljöprestanda.⠀⠀

Därför var det varit roligt att under flera år få medverka till moderniseringen av Värtaverket i Stockholm. Vi hade ett antal olika roller inom site management, idrifttagningsledning och arbetsledning.⠀

Det var många personer inblandade. Medan vi jobbade med de delar som skulle moderniseras så jobbade andra med att stänga ner ett av de äldre blocken. Tillsammans är vi starka.

Yrkeshögskola

Det är bråda dagar på yrkeshögskolor runt om i landet. Antalet elever på yrkeshögskolorna ökar för varje år och många ungdomar och även äldre ser det som ett bra sätt att få en skjuts i karriären.⠀

För e4u innebär det att våra erfarna konsulter inom teknik, kraft, automation, arbetsmiljö, elsäkerhet, m.m. får ett nytt inslag i sina karriärer. Några av oss har arbetat med utbildning tidigare, medan andra lutar sig mot sin tunga kompetens. Samspelet med eleverna är mycket populärt hos våra lärare och vi får kontinuerligt frågor från fler ingenjörer om att det vore roligt att få hoppa in.⠀⠀

Eleverna får tillgång till lärare vars erfarenhet och exempel är väl förankrade i verkligheten. På bilden ses vår lärare Kent Mayer inspirera sina elever med en fråga om underhåll. Något han själv är djupt insatt i.

Information om Kents bok Elkraftnät

Kärnkraft

När det var aktuellt för oss att ta ställning till att jobba med kärnkraft som ju ibland är föremål för politiska diskussioner, tänkte vi så här:⠀

- vi tyckte att vi kan stå utanför den politiska debatten genom att bidra till förbättrade miljöprestanda hos alla energislag. Dvs, om man nu tycker att ett energislag är värre än något annat så motsägs ju inte det av att man hjälper till med att förbättra det, eller hur?⠀

Under flera år har vi varit delaktiga i små och stora kärnkraftsprojekt som alla haft det gemensamt att gamla delar har bytts ut, processer har moderniserats, ritningar har uppdaterats. Våra roller har varit elsäkerhetsledare, arbetsledare och elkonstruktör.⠀

Colombia

Jobb där man får vara med om helheten är kul! ⠀
För några år sedan var vi inblandade i ett SVC*-projekt i Bogota, Colombia. ⠀

Först fick våra ingenjörer göra konstruktionsjobbet från vårt kontor. Under nästa fas, fabriksprovningen (s.k. FAT), deltog vi i kundens lokaler i Västerås. Avslutningsvis var vi med på installation, provning och drifttagning på plats i Colombia.⠀

⠀*SVC (Static Var Compensator) är en elektrisk apparat som använder kraftfulla halvledare för att vid behov kunna justera spänningen på specifika platser i nätet. Det innebär att kraftöverföringsförmågan förbättras samtidigt som en jämn spänningsprofil upprätthålls under olika nätförhållanden. SVC behövs när man kommer att ha stor variation på produktion och konsumtion beroende på tidpunkt, datum och väderlek. SVC förhindrar då oacceptabla sänkningar och höjningar av spänningen. ⠀

Träningssimulatorer

Träningssimulatorer, eller operatörsträningssimulatorer, används t.ex. i kärnkrafts- och processindustrin för att utbilda kontrollrumsoperatörer i olika scenarier. Operatörerna ska ju inte bara kunna hantera de dagligt förekommande uppgifterna utan även vara beredda på de mer eller mindre ovanliga händelserna som kan inträffa i en komplex industrianläggning under hela dess livstid. ⠀⠀

Ett sätt att rent tekniskt bygga upp en träningssimulator (förenklat!) är att utrusta den med en kopia på den dator som styr den verkliga anläggningen (kärnkraftverk, processindustri, etc). Resten av anläggningen med värme, vatten, elektricitet, tryck, temperatur m.m. måste simuleras vilket innebär att kompetenskraven på våra konsulter i dessa uppdrag är omfattande. ⠀

Konsulterna som bygger eller moderniserar simulatorerna behöver kunna programmering i äldre och modernare programmeringsspråk, behärska simulering och även energiteknik, ellära och processteknik. Det blir även en fråga om hur hårdvara och programvara samverkar. Som i alla yrken behöver inte alla kunna allt (men det underlättar ...). ⠀

Batterifabriker

Över hela Sverige uppförs nu den ena batterifabriken efter den andra. Dessa fabriker symboliserar ett paradigmskifte inom energitekniken och vi går en mycket spännande framtid till mötes. Vem vet vad som kommer att ske härnäst!?

Den elektriska anläggningen som ger kraft till produktionen i dessa fabriker är mycket komplicerad. Vår ingenjör leder och organiserar nu arbetet med att montera och installera dessa elektriska anläggningar i en av de nordligaste batterifabrikerna i Sverige.

Man kanske kan tro att det mest är tekniska utmaningar, men i en sådan här ledande roll utmanas du på många sätt: kvantitet (många personer som ska samordnas på arbetet), bostadsbrist (en hel landsända utvecklas som aldrig förr och tusentals personer vallfärdar dit), väder (det snöar så mycket på flygplatsparkeringen att bilen "försvinner" 😊), för att bara nämna några exempel!

Arbetsmiljö och elsäkerhet

I e4u-gänget finns Kent och Anders som är fenomenala på arbetsmiljö och elsäkerhet.

De har utfört många olika uppdrag inom dessa områden. 

Kent har hållit arbetsmiljökurser i många år och har även vidareutvecklat BAS P/U-konceptet till nya kursvarianter. Den senaste kurskombon som hållits med nöjda kunder är kursen BAS P/U+ 'Allt du behöver veta för ett lyckat bygg- och anläggningsprojekt'.

Anders område är elsäkerhet, inom vilket han är mycket erfaren. Anders har de senaste åren erbjudit klassikerna ELSA och Elsäkerhetsledarkurs med goda resultat. Också Anders har anpassat kurser efter kundernas behov.

Förutom kurser har vi gemensamt på e4u tagit på oss uppgiften att guida kunder när det gäller att förstå hur ett företag ska fungera utifrån perspektiven elsäkerhet, ansvar och organisation.   

Skicka oss ett mail och beskriv ditt behov

Mail