engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Vad gör en kontrollansvarig?

Han hjälper dig genom hela byggets gång, från ansökan om bygglov till slutfört projekt. Den kontollansvarige (KA) är länken mellan byggnadsnämden och byggherren, vi kan även hjälpa till med att ta fram rätt handlingar inför bygglovsansökan för att underlätta och snabba upp bygglovsprocessen.

Vad har kontrollansvarig för uppgift under byggprocessen?
En kontrollansvarig ska involveras i byggprocessen redan innan bygglovsansökan skickas in. Förslag på namngiven kontrollansvarig ska skrivas in i bygglovsansökan. Kontrolansvariges uppdrag innefattar att kontrollera egenkontroller, provningsprotokoll och intyg enligt den upprättade och av byggnadsnämnden godkända kontrollplanen. Kontrollansvarige upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren, byggherren tar fram de dokument och uppgifter som behöves för att kunna utforma kontrollplanen. Byggherren ansvarar för att dessa kontroller utförs och överlämnar dessa dokument till KA.

Kontrollansvarige medverkar på det tekniska samrådet och gör ett antal besök ute på byggplatsen. Besöken utförs innan grunden gjuts (bl.a kontrolleras utförandet av armering mot konstruktionsritning), efter stomresning och ett gemensamt arbetsplatsbesök tillsammans med byggnadsnämdens handläggare. I vissa fall krävs ytterligare besök.

Kontrollansvarig medverkar även vid slutsamrådet.

Kontrollansvarige ska meddela byggherren och byggnadsnämnden om avvikelser från gällande bygghandlingar görs, om brister påträffas vid platsbesöken och vid brister i egenkontroller och provningsprotokoll.

Inför ansökan om slutbesked skriver kontrollansvarig ett utlåtande till byggnadsnämden, vid denna tidpunkt ska alla dokument angivna i kontrollplanen vara utfärdade, genomgångna och godkännda av den kontrollansvarige.

Vill du veta mer om vad en KA gör: Arbetsrutin KA (pdf)

Prislista 2017-2018 för e4u's byggkonsulttjänster i Västeråsområdet


Konsulttjänst Beskrivning Pris (SEK) exkl moms
KA-uppdrag Nybyggnation småhus Västerås med omnejd 20000 alternativt 18000 vid beställning av 3 eller flera objekt)
KA-uppdrag Ombyggnation småhus Västerås med omnejd 12000
Energideklarationer Småhus Västerås med omnejd 2500
Energirådgivning Begär offert
Statusuppdatering på objekt
- Mindre besiktning & fuktmätning 8000-10000
- Dräneringskoll Begär offert
- Termografering/värmekamera 15000
- Areamätning enligt svensk Standard 5000

Prislista 2017 - 2018 för E4u's byggkonsulttjänster i Stockholmsområdet

Konsulttjänst Beskrivning Pris (SEK) exkl moms
KA-uppdrag Nybyggnation småhus Stockholm med omnejd 30000 alternativt 27000 vid beställning av 3 eller flera objekt
KA-uppdrag Ombyggnation småhus Stockholm med omnejd 18000
Energideklarationer Småhus Stockholm med omnejd 3500
Energirådgivning Begär offert
Statusuppdatering på objekt
- Mindre besiktning & fuktmätning 10000-12000
- Dräneringskoll Begär offert
- Termografering/värmekamera 16000
- Areamätning enligt svensk Standard 6000

Priserna i tabellen är riktpriser och avser normala objekt. Avstämning inför varje konsultation.

Om Mats

Mats erfarenhet i bygg- och VVS-branschen är sammanlagt 41 år. Under dessa år har han alltid funnit stimulans i sina utmanande arbetsuppgifter och mål, såväl som träarbetare, arbetsledare, kalkylator och inköp till sedermera marknadsföring, teknisk rådgivning, utbildning och försäljning av produkter, material till bygg- och VVS-branschen.

KOMPETENSER OCH ROLLER o Kontrollansvarig - Certifikat enligt Plan- och Bygglagen, Behörighet K, Certifikatsnummer 5228 (kiwa) o Energiexpert - Certifiering enligt BFS 2007:5 CEX 1, Behörighet Normal, Behörighetsnummer 3299 o Certifierad Besiktningsman o Certifierad Kvalitetsansvarig

Mats Jönsson

+46 (0)76 579 62 35
mats.jonsson@e4u.se

Mats Jönsson