engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Vår kompetens leder ditt företag till förbättrade energi- & miljöprestanda

När Ni vet vad Ni behöver får Ni såklart en eller flera e4u-ingenjörer av högsta klass som går in som resurs i Er organisation alternativt utför projekt på distans och levererar överenskommen produkt eller tjänst.

Ibland är läget ett annat! Det finns ett mål men vägen dit är oklar. För att då få fram ett beslutsunderlag begär Ni en förstudie från oss. I FÖRSTUDIEN tar vi oss an er fråga på ett kontrollerat sätt. Efter en inledande intervju kommer vi att svara direkt på enklare frågeställningar, medan större utredningsbehov definieras och prissätts. Vi gör självklart förstudien till FASTPRIS som Vi bestämmer i förväg.

Gå till sidan Kontakta oss, välj den person som ser trevligast ut, och beskriv frågor och önskemål där. Vi ringer snart upp!

Tips: har du bara en enklare teknisk fråga, se istället Supportlinje!

Hållbarhet och kvalitet

Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor. Vi välkomnar alltid en diskussion och ser dessa riktlinjer som ett levande dokument och ett verktyg för vårt gemensamma arbete.

Läs våra policys ►