engineering4u
Teknikkonsulter
e4u

Consultive och engineering4u erbjuder tillsammans paketlösningar för att bygga ut eller modernisera elnätet

Nu pågår en omfattande utbyggnad av det svenska elnätet. Det svenska stamnätet för el består av 15 000 km kraftledningar, 160 transformator- och kopplingsstationer och 16 utlandsförbindelser. Under kommande år tredubblas satsningar på elnätet. El är en grundförutsättning för vår vardag och vi ser att acceptansen för strömavbrott minskar allt mer. I satsningen ingår bland annat att:

  • Fortsätta vädersäkra elnätet på landsbygden.
  • Modernisera och byta ut stora ställverk och nätstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet.
  • Mycket ny teknik kommer installeras som förkortar avbrottstiderna för kunden.
  • Öka kapaciteten i det växande Stockholmsområdet.
  • Byta ut delar av det regionnät som fungerar som en stor pulsåder till våra regioner.
  • Ansluta nya bostads-, affärs- och industriområden till elnätet.

Vi tillsammans har ett komplett team som erbjuder paketlösningar för att vara med och bidra till att modernisera elnätet. Vi har en samlad kompetens för att bygga om eller bygga nytt ställverk där energieffektivisering och minskad miljöpåverkan är vår vision.

Nedan är en bild på hur vi erbjuder paketleverans/tjänster i de olika faserna av ett ställverksprojekt. Klicka för att få upp en större bild.
De paket vi erbjuder är:

Anbud
Primärkonstruktion
Sekundärkonstruktion


De tjänster vi även tillhandahåller är:

Projektledning
Provning och idrifttagning
Site managment
UtbildningAnbud

Nätägare gör en anbudsförfrågan. Anbud kan vi erbjuda till fast pris eller rörligt pris. Priser lämnas på begäran.
Grov tidplan enligt nedan: Mindre Station 1-2 veckor, Större Station 2-4 veckor.
Se exempel under primärkonstruktion för att se skillnad mellan stationer.

Primärkonstruktion

Vi levererar konstruktionspaket till fast pris. Primärkonstruktionen beskriver funktion och uppbyggnad hos kraftsystemets primärutrustning.
Nedan är en bild på ett Single Line Diagram (SLD). Klicka för att få upp en större bild.
Nedan är en bild på en 3D modellering av en mindre station. Klicka för att få upp en större bild.
Nedan är en bild på en 3D modellering av en större station. Klicka för att få upp en större bild.

Sekundärkonstruktion

Vi levererar konstruktionspaket till fast pris. Sekurdärkonstruktionen beskriver funktion och uppbyggnad hos systemen för kraftsystemets styrning, skydd och automation.

Projektledning

Projektledning är viktigt för att få alla delar i projektet att tidsmässigt bli genomförda enligt planeringen, eftersom olika konstruktioner behöver vara klara samtidigt och förseningar inte ska bli kostsamma är det viktigt att säkerställa att tidsplaner följs och inrapporteras kontinuerligt. Det kan vara en fördel om de som varit med i en del av konstruktionen även kan ta ansvar senare i projektet. Vi har stor erfarenhet av dessa roller.

Provning och idrifttagning

Med internationell erfarenhet erbjuder vi provning och idrifttagning av primär- och sekundärutrustning, reläskydd och Scadasystem. Provning är en viktig del av driftsättningen av en station. Provningen utförs för att säkerställa att alla funktioner fungerar som det är tänkt. Detta görs både hos leverantören (FAT) och sedan på site (SAT).

Site management

Vi är vana att ha ledande roller på site. Det innefattar roller som site manager, montageledare, provningsledare, driftagningsledare, kontrollansvarig och arbetsmiljöansvarig. Erfarenhet och goda säkerhetsrutiner är några viktiga faktorer för att lyckas ute på anläggningen. Vara noga med att dokumentera och ställa krav på att regler följs och åtgärdas direkt om brister uppstår.

Utbildning

Utbildning är en viktig del av vår verksamhet. Våra medarbetares kompetens är vår viktigaste resurs och den vill vi satsa på. Vi vill också erbjuda våra kunder att ta del av våra utbildningar till förmånliga priser. Vi håller utbildningar inom elkraft och automation, elsäkerhet och projektledning. Kurser kan anpassas till kundens önskemål i form av innehåll och utbildningsort inom Norden.

Klicka på bilden för att komma till vår utbildningssida.

Om Consultive och engineering4u

Vår sammanlagda kompetens utgör över 1200 års erfarenhet inom elkraft. Vi har en vision att ge våra kunder ett utomordenligt resultat som ger oss återkommande kunder. Vi arbetar för framtiden och god säkerhet. Bra miljö och kvalitet är det vi vill vara kända för.

Vill du veta mer om våra priser, vilka delar som ingår i t ex anbudsunderlag och övriga frågor:

Kontakta oss

Ulf Swedberg

+46 (0) 72 013 48 21
ulf.swedberg@e4u.se

Tobias Bäckström

+46 (0) 70-608 30 68
tobias.backstrom@consultive.se

Sergio Castagna

+46 (0)70-790 11 11
sergio.castagna@consultive.se